بازاريابي پوسته تخم

بازاريابي پوسته تخم شترمرغ

بازاريابي پوسته تخم شترمرغ ، در حقيقت بازاريابي بايد فصل اول باشد. بازاريابي مهم است و حتي قبل از اينکه به فعاليت در زمينه پرورش شترمرغ فکر کنيد بايد وجود تقاضا براي فرآورده هاي شترمرغ را مورد بررسي قرار دهيد. در روز ۱۴ تخم ها را از نظر باروري امتحان کنيد. تخمهاي غير بارور حذف مي […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید